Disclaimer Puk en Muk site.

Cor Lauwerijssen, bedenker en ontwerper van de Puk en Muk site heeft met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de geplaatste informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Uit een aantal eigen onderzoeken kwam vast te staan dat bv de bibliografieën in andere bronvermeldingen onjuist bleken.

Het gebruiken van de op deze website aanwezige content voor uittreksels of schoolopdrachten is toegestaan. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het altijd mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd nog onvolledig is en kan worden aangevuld. De Puk en Muk site is gemaakt met als belangrijkste doel de herinneringen van de Puk en Muk verhalen, herkenbaar en voor de huidige jeugd zichtbaar te maken. Een stukje geschiedschrijving vastgelegd voor jong en oud. De site brengt daarmee op deze manier een ode aan de schrijvers, de tekenaars, de media, producenten van Puk en Muk toneelvoorstellingen, acteurs en actrices en andere belangrijke personen die hebben bijgedragen aan de boeken uit onze jeugd.

De vele afbeeldingen die voor deze bijzondere website vol met nostalgie zijn gebruikt, zijn afkomstig uit eigen verzameling of werden mij toegezonden door derden. Familieleden van bv Frans Fransen ( v Ostaden ) en Leo van Grinsven leverden dan ook informatie welke tot nu toe nergens was terug te vinden. Voor de inzichtelijkheid binnen verhaallijnen zijn afbeeldingen uit een grijs verleden gebruikt. Daardoor is de oorspronkelijke rechthebbende vaak niet meer te achterhalen en kan derhalve een aantal afbeeldingen zonder toestemming van de rechthebbende zijn geplaatst. Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van foto's die aantoonbaar aan u als rechthebbende toebehoren dan kunt u contact met mij op te nemen. 
  
Op de gehele persoonlijke verhaallijn of delen daarvan berust het Copyright nadrukkelijk bij [JP-Lauwerijssen-4731210850-EPOB-OIST.NL-RN-COR.] Zonder schriftelijke toestemming van de maker van de Puk en Muk site of zijn naaste familie mag de inhoud welke betrekking heeft op het persoonlijke vlak niet worden gebruikt voor het vervaardigen van microfilm, het uitgeven van boekwerken of verfilming ten behoeve van financieel gewin.
 

Cor Lauwerijssen is tegen haatzaaien jegens een individu of bevolkingsgroep op grond van, bijvoorbeeld ras, geslacht, leeftijd, land van herkomst, godsdienst, seksuele voorkeur, handicap, taalvaardigheid, levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociaaleconomische klasse, beroep, uiterlijk en dergelijke. Indien jij dit als bezoeker nastreeft ben je van harte welkom op deze toch wel speciale website. Bovenstaande wil niet zeggen dat je je ogen moet sluiten voor ernstige problemen in allerlei maatschappelijke en bestuurlijke sectoren waarvan er steeds meer de kop opsteken.

Cor Lauwerijssen.[Puk en Muk site naar een idee van Lauwke Tod.] Alle rechten op de inhoud voorbehouden.